Wombwisdom & Shamanichealing
Workshop


Denna workshop vänder sig till dig som har en längtan efter att väcka upp din Livmoderkraft och hämta tillbaka din urgamla visdom som du bär med dig sedan urminnes tider och få ta del av den kraft och visdom som varje kvinna bär i sin livmoder. 

Varje kvinna bär en djup visdom inom sig , en kraft som är direkt kopplad med Moder Jord Gudinnan. Den kraft som transformerar det som inte är kärlek och utifrån det högsta bästa. Tiden är mogen att vi kvinnor nu väcker den feminina helande kraften och återförenar oss med källan av liv för att manifestera en ny vacker värld.

Med kärleksfull vägledning och guidning får du hjälp att vända in i dina inre rum för att hela och transformera de sår du bär med dig ifrån olika former av sexuella övergrepp, förnekelse och trauma som du blivit utsatt för i detta och tidigare liv. Känslor av skam och skuld kommer frigöras ifrån dig och generationer av kvinnor tillbaka i ditt släktled.

Du får hjälp med att väcka livsenergin så den åter kan flöda och resa sig igenom dig. Låta hjärtats centra expandera och öppna upp för den villkorslösa kärleken till dig själv och andra. 

Vi öppnar upp ett sacred space, kliver in i drömtiden och bjuder in våra Förmödrar i från alla riktningar för att hela det sårade Systerskapet i oss själva och på det kollektiva planet. Tiden är mogen att öppna upp för de Sanna kärleksfulla och helande mötet kvinnor emellan. 

Denna workshop hjälper dig att öppna upp för din intuition, få en kärleksfull relation med din livmoder. Teori och praktiska övningar vävs samman till en vacker och helande väv.

Ania Munay är praktiserande Shaman och Prästinna i Naturens tjänst, utbildad Reiki master, Karuna master och Lama fera master. Hämtat hem kunskap ifrån Inka mästarna i Peru , blivit initierad i Amazonas djungel med Plantmedicinen Ayahuaska vid 20 tillfällen, initierad i Kali maa tempel i Indien av Kali prästinna. Utbildad i Kbt och familjeterapi.

I Gudinnans tjänst har Ania arbetat i mer än 25 år med att initiera och väcka Livmoderkraften och Kundalini i människor som varit redo att minnas och ta del av Urmoderns transformerande och livgivande kraft. Har lång erfarenhet att arbeta med kvinnor som varit utsatta för övergrepp brinner hon för att hjälpa att hela den heliga sexuella kraften och hjälpa att hämta tillbaka Livmoderkraften i de kvinnor som vill helas.

DATUM
Ej ngt inplanerat datum just nu..

KOSTNAD 

5 595:- inkl. vegansk, ekologisk kost och logi i flerbäddsrum.