Wombwisdom & Shakiti awakening retreat


Välkommen du kvinna att ta din plats i vårt heliga och trygga space.
I den mjuka, sinnliga, kärleksfulla feminina energin öppnar vi upp för helande och uppväckande av Livmoderkraften.
Med guidade meditationer vägleds du in i dig själv och in i dina djupaste rum för att frigöra blockeringar och spänningar som hindrar livskraften att flöda.
Vår intention är att du ska få hjälp med att återknyta din kontakt med din livmoder och väcka den kreativa, skapande, sexuella kraften i dig.
Innehåll: sharings, meditation, frigörande dans, Womb healing och massage, ceremoni m.m.

 
I det vackra enkla kan du landa och fördjupa din kontakt med Gudinnan i dig.
Bara för kvinnor.

DATUM
ej ngt inplanerat datum just nu..

KOSTNAD
1 500:- inkl. kost & logi