Magisk Afton
med
Hanna Shamansk Naturprästinna

Välkommen till en helande och magisk kvinnocirkel.


Vi kommer under våren att mötas vid 5 tillfällen.
Det är i det nordiska årshjulet tid för att så frö och sätta intention, det är tid för uppvaknade.
Jag vill i dessa energier bjuda in till förändringsarbete - utifrån shamanism, magi och Kbt.
Vi kommer att arbeta med gruppterapi, meditation, trumresa och ceremoni.
Där du i en trygg och helig cirkel, i systerskap får möjlighet att skapa den förändring du längtar efter och behöver just nu.


Lärare och ceremoni hållare är 
Hanna Nilsson Shamansk Naturprästinna och Kbt terapeut.
Hanna har gått sin Prästinneutbildning på Gaia Life och assisterar numera Ania Munay på 
Prästinneutbildning år 1 och 2. 

Datum: 28 feb/14 mars/28 mars/11 april och 25 april 2019 kl 18-21

Kostnad: 2995 kr för fem tillfällen

Anmäl dig här