Shamansk Wombhealing


Att utforska djupet och det stora mysteriet i att vara kvinna.
Lyfta fram den unika visdom som finns i dig.

Genom att återta kontakten med din womb och din kropp samt släppa taget om smärta, trauma och alla gamla mönster och beteenden du bär med dig – så kan du komma i kontakt med din kretivitet, vitalitet, din inre kraft och din själs syfte.

Shamansk Wombhealing är en djupgående helande resa tillbaka till ditt sanna Jag. Där du blir initierad och får ta del av Livmoderns magi och mysterier. 

Du får hjälp med att hela dina djupaste sår, trauman och transformera de blockeringar som du bär i din Livmoder. Präglingar som burits i din blodslinje i generationer tillbaka. Kraftfulla ceremonier hjälper dig att väcka din Livmoderkraft och ger dig förmågan att själv hela din Livmoder för att i nästa steg hjälpa andra kvinnor att helas.

I vårt trygga och heliga space kommer du vägledas och hållas i varsamhet för att utforska, processa och hela dina djupaste rum i dig. I det sanna mötet med andra Kvinnor helas det sårade Systerskapet i oss själva och ut i livsväven.

Tiden är nu mogen för fler kvinnor att få tillgång till den kraft vi alla besitter. Vår Livmoder är en källa av magi och helande kraft. En kraft som kommer föda fram en vacker värld. Det är vår sanna natur och vi har tillgång till Moder Jords bibliotek av urgammal kunskap som världen väntar på.


Hon vet – din livmoder, hon vet. Hon bär din visdom, magi och kraft.
Hon är vår intuition. Hon är vår kreativitet.
Hon är sann.
Hon är vägen in till det stora mysteriet.
 
Hon håller våra sår, trauman, övergrepp och vår smärta – vi lagrar dem här. Vilket ofta leder till blockeringar, destruktiva mönster och beteenden. Blockeringar i vår kretivitet och sexualitet som håller oss ifrån att leva fritt – håller oss kvar i våra rädslor.

Som kvinnor är det här, i vår womb som århundraden av skuld och skam lagras. 

Det är tid nu för att göra plats för den fria, vilda, sanna kvinnan!


♡♡♡


Med djup ödmjukhet och tacksamhet vill vi bjuda in till vår Shamanska Wombhealing utbildning i Gudinnans tjänst. Utbildningen pågår under ett år, fyra helger, fredag - söndag.
Du kommer att bli diplomerad i Shamansk Wombhealing.

DATUM 2022:
25-27 mars
13-15 maj
12-14 aug
2-4 dec

Kostnad: 27 950kr  kost & logi ingår
(Delbetala per helg: 7690kr x 4)

ANMÄLAN
Lärare:
Ania Munay 

Ania är Shamanska Natur prästinnor och invigd i Hels mysterier,
vandrar den
Shamanska vägen.

Utbildad KBT terapeut 
med lång erfarenhet av
att arbeta med
kvinnor med trauma,
missbruk, fysiska
och
psykiska övergrepp.