Shamansk dearmorering & wombhealing


Fem helger för dig som vill fördjupa din resa och bli diplomerad i shamansk dearmorering, wombhealing och yoni massage
 

Årsprogram

Om du vill leva din fulla potential börjar det med att vara villig att ta hand om – och älska – dig själv på alla plan. Under fem transformerande helger får du läka och växa i kärlek, både emotionellt, mentalt, fysiskt och andligt. Du får guidning och stöd i att bli mer av det som är DU, att hämta tillbaka din gåva och din urkraft. När du står i din egen kraft öppnas livet upp för mer kreativitet, lust och glädje.

Avsikten med årsprogrammet är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv, för att sedan kunna föra den vidare. Om så önskas. Du kan gå årsprogrammet enbart för att fördjupa din egen väg, men du lär dig också olika helande tekniker. Efter fullföljt program blir du diplomerad i shamansk dearmorering, wombhealing och yonimassage. En förutsättning för att guida andra och bli en bra kroppsterapeut är att själv läka sina sår och göra sin egen resa.

Under det här året står din läkning och din självkärlek i centrum, programmet erbjuder (bland mycket annat); gemenskap, djupgående transformation och övningar för ökad kroppsmedvetenhet, njutning och sensualitet.
Du kommer lära dig att stärka och njuta av din kraft, öka din integritet samt lära dig att sätta sunda gränser.Vi kommer gå djupare in i områden som sexualitet, relationer, värderingar, inre ledarskap, kreativitet, din livspassion med mera.

Detta är ett djupt program för dig som letar efter något som är mer. För dig som vill gå bortom föreställningarna om dig själv och livet och för dig som vill vandra i mer kraft och balans på livets väg.

Alla kroppssessioner och ceremonier vi gör under årsprogrammet har som intention att lösgöra det förflutnas grepp i din kropp. Genom olika trauma och erfarenheter lägger vi på oss en rustning för att skydda oss. Denna rustning hindrar livskraften att flöda fritt i kroppen. När du avlägsnar blockeringar, skuld, skam och gamla beteendemönster får du mer kärleksfull inställning till din kropp och dig själv. När livsenergin expanderar växer din vitalitet och lycka.

Dearmorering och wombhealing är moderniserade shamanska tekniker och ceremonier som löser upp blockerad livsenergi och återställer naturlig balans.
Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Under årsprogrammet återknyter du kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och din kropp är helig. Under det här året börjar du en helande resa där du ömsar din historia och frigör dig från allt gammalt som inte längre föder din själ.

Intentionen är att hjälpa ditt hjärta att öppnas så att du kan uppleva mera kärlek i ditt liv.

Under året kommer du både i teori och praktik att lära dig om shamansk dearmorering, yoni massage, wombhealing och energimedicin. Vi kommer också jobba med etiska och moraliska gränser för att skapa sunda och trygga rum för att bli en proffesioniell kroppsterapeut.

Vi skapar en trygg miljö på Gaia Life kursgård där du får bästa förutsättningen att bli den du är. Du öppnar upp en sann kontakt med den gudomliga kärleken och öppnar upp detta flöde in i din kropp, din livsenergi – den feminina sexuella energin.


 


Välkommen till ett årsprogram på vackra Gaia Life kursgård med djup shamansk kunskap om dearmorering, livsenergi, sexualitet, relationer
&
människan.


Exempel av innehållet under året:

 Ceremonier för att hela och väcka livmoderskraften

Shamansk dearmorering

Yonidearmorering / yonimassage

Själv dearmorering

Wombhealing

Tantraövningar

Trumresor

Svetthydda

Frigöra begränsade tankemönster & beteendemönster

Upplevelsebaserade övningar, enskilt och i gruppDatum:
Helg 1 12-14e mars 2021 - Start
Helg 2 4-6e juni 2021
Helg 3 1-3e okt 2021
Helg 4 14-16e jan 2022
Helg 5 8-10e april 2022 - Avslut

Start fre kl 10.00 avslut söndag kl 16.00
 

Kostnad: 29 500 kr inkl. veg. kost och logi.
Det finns möjlighet att delbetala vid 5 tillfällen, á 6350kr 
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften är 3000kr

Lärare: Annelie Hellström
Drivs av: Att göra skillnad och brinner för att fler ska finna sin väg till ökat välmående och ha glädje i livet.

Shamansk Natur Prästinna, mindfullness instruktör, yinyogalärare, beteendevetare, dearmorering, Kvinnans anatomi, kommunikolog och mycket annat.
Läs mera om Annelie och hennes arbete på www.joy4life.se

ANMÄLAN sker till Annelie Helström direkt och här kan du komma vidare till hennes anmälningsformulär

Behöver du boka en extra övernattning för att anlända dagen innan kursen startar? Maila oss på info@gaialife.se