Samtalscoach Utbildning

Nu kan vi äntligen bjuda in till vår Samtalscoach utbildning!


Efter stor efterfrågan från våra deltagare att få en grundutbildning med bra verktyg till det helande samtalet har vi designat denna specialare  på tre moduler som består av både teori och praktiska övningar.

~~~
Kbt, det helande samtalet
Sokratiska utredande frågor
Livsteman/skuggor
Anknytning
Personlighets störningar 
M.I
Mindfulness/Medveten närvaro
~~~

Samtalscoach Utbildning - Det helande samtalet utifrån KBT och MI.

Det här är en utbildning för dig som arbetar med människor. Det är en utbildning för dig som arbetar som chef/ledare. Det är en utbildning för dig som arbetar med healing.

Detta är en utbildning för dig som vill fördjupa ditt helande arbete med klienter/medarbetare genom att skaffa dig god kunskap om och praktiska tekniker för mötet i det helande samtalet.

Med dessa verktyg kommer du att kunna skapa ännu en nivå av trygghet i ditt arbete och en djupare förståelse för dina klienter/medarbetare.


Du kommer att få lära dig:

Grundverktygen inom KBT- 
Verktyg som täcker hela terapiprocessen, från att engagera klienten, skapa förändring till att bibehålla förändring.

MI, Motiverande samtal- 
MI utgår ifrån att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring. Detta genom att lägga betoning på att väcka klientens egen motivation och skapa ett respektfullt samarbete.

Anknytningsteorin-
En viktig teori för att skapa en förståelse för hur en människa hanterar närhet, självständighet och omsorg i relationer.

Mindfulness/Medveten närvaro- 
Vilket ger en möjlighet till att utforska oss själva och våra resurser, komma mer i kontakt med vår sanning och ta bättre beslut i vår vardag.

Om personlighetsstörningar.

Livsteman/ Skuggor- 
De olika sanningar vi etablerade i tidig ålder som vi lever med och håller oss kvar i ett destruktivt beteende.
Ex:  Övergivenhet - jag kommer alltid att bli lämnad - jag skaffar mig relationer som bekräftar den sanningen. Utanförskap - alla hör hemma någonstans utom jag - jag isolerar mig. Misstro - jag kommer alltid att bli lurad - jag undviker nära relationer.


Utbildningen är uppdelad i tre moduler och vi kommer att varva teori med praktiska övningar och träningsklienter.
 


Lärare

Magnus Munay ~


Hanna Nilsson ~


 

Datum 2021:

Modul 1 16-18 NOV
Kl 10.00 - 18.00

Modul 2 14-16 DEC
Kl 10.00 - 18.00

Modul 3 15-17 FEB
Kl 10.00 - 18.00
 Kostnad:

19. 995 kr
(+moms för företag)
-för 9 utbildningsdagar

Delbetalning 7.350 kr/ per modul (+moms för företag)

Lunch ingår alla utbildningsdagar, vid behov av övernattning kontkta oss.
 

Observera!
Vid anmälan mailas en anmälningsfaktura på 3000 kr som bekräftar din plats på utbildningen
Beloppet dras bort från slutfakturan

Varmt Välkommen!