Shamansk Prästinneutbildning

"Prästinna i Moder Gudinnans tjänst"

Välkommen till Gaia's Prästinneutbildning som är en resa genom tid och rum. Utifrån ett shamanskt förhållningssätt får du ta del av gammal kunskap som finns djupt förankrad i din Livmoder och själva Moder Jords källa av allt liv.
Moder Jord Gudinnan kallar på sina döttrar som tidigare initierats i Gudinnans namn, som har en längtan att åter igen träda fram i ljuset, för att vara och verka i hennes tjänst. Eller du Kvinna som har en djup längtan att hämta tillbaka din gåva, urkraft och din själs kontakt med Moder Jord, Stjärnorna, Förmödrar och Förfäder som vandrat den röda vägen.

Gaias prästinneubildning verkar för att du ska finna din väg att vandra och lyssna till Gudinnans röst i dig.
Vår intention är att skapa en trygg miljö där du får bästa förutsättningen att våga bli den du är.

Denna två-åriga utbildning är en djupgående, helande och transformerande inre och yttre resa på alla plan. Där varje deltagare får vägledning och coaching i sitt personliga och andliga växande. Praktik och teori varvas för att nå bästa resultat.
Utbildningen är upplagd i två steg, där varje steg är vid fyra tillfällen som sträcker sig under ett år. Mellan varje tillfälle får eleven uppgifter att utföra för att utveckla och växa personligt, andligt och i sitt Prästinneskap.

Gaia's Prästinneutbildning år ett

Första steget har namnet Kvinnokraft ”Medicinkvinnans väg” som är en djup transformerande och helande inre process.
Under detta år ligger fokus på att hela dig själv, medvetandegöra beteenden och mönster, präglingar ifrån generationer tillbaka.
Vi lyfter fram vår historia i ljuset för att den ska hedras och bli till en källa av kunskap och kraft. Utifrån det shamanska medicin hjulet reser vi in i drömtiden och låter de olika riktningarna visa vägen för att hämta hem olika delar av oss själva.
Med åkallan, ceremonier, trumresor, guidade och kanaliserade meditationer vägleds du med varsamhet djupare in i dig själv, för att återknyta din kontakt med Moder jord och din urkraft. I den heliga cirkeln väver vi en vacker kärleksfull väv där varje individ respekteras i sin sanning.
Du får lära dig cirkelns princip och gåvan att dela ifrån ditt hjärta i systerskap.

Prästinneutbildningen år 2

Gaia's Prästinne utbildning ÅR I I
Andra steget i utbildningen har namnet ”Prästinnan och Völvans väg” . Detta år ligger fokus på det Nordiska års hjulet, de åtta högtiderna och våra Nordiska Gudinnor.
Du får lära dig om hur du kan använda dig av naturens växlingar för att fördjupa din kontakt med Gudinnan och hur Gudinnans olika ansikten speglar dig själv på olika sätt.
Nu påbörjas den inre och yttre resan att kliva in i Prästinnejaget och stärka din kontakt med Moder Jord Gudinnan.
Du får lära dig att hålla dina egna ceremonier för dig själv och andra. Vi fokuserar på inre ledarskap, personligt ansvar och förmågan att hålla egna cirklar och din utveckling i eget företagande i Gudinnans tjänst.
Detta år fördjupar vi oss i Urmoderns helande och transformerande kraft. Du blir initierad i den feminina sexuella kraften som ligger slumrande i djupet av dig själv i din Livmoder.
Denna urkraft som Prästinnan/Völvan använder sig av när hon helar, förmedlar budskap i från Drömtiden, sejdar och skapar magi. Du får ta del av urgammal kunskap som medicinkvinnor, prästinnor, völvor delat sedan urminnes tider.
Du får lära dig healing, sejdens konst, hålla trumresor, ceremonier, skapa sacred space och uteseta.
Efter detta andra år får du titulera dig som Gaia Prästinna eller Gaia Naturpräst i Moder Gudinnans tjänst.

LÄRARE - prästinneutbildning

Ania Munay och Hanna Nilsson
 

ANMÄLAN - prästinneutbildning

Du hittar vårt anmälningsformulär här>>
samt våra avbokningsregler>>
 

KOSTNAD - prästinneutbildning

24.950 kr per år (24.950 x2) inkl. veg. kost och logi.
Alternativt delbetalning vid 8 tillfällen under två års tid á 6950 kr (6950 kr x 8)

Elever som bokat utbildningsstart aug 2020 gäller följande priset:
 22.950kr per år (22.950 x2)
Alternativt delbetalning vid 8 tillfällen under två års tid á 6 350kr (6 350 x8)

Early Bird Pris! För dig som bokar att starta i april 2021 finns möjlighet att betala det gamla priset vid inbetalning innan sista september 2020 (22.950kr för ett år)

OBS! Detta är en två årig utbildning och du binder dig till alla 8 helgerna vid anmälan. Skulle du behöva avstå en eller fler helger kan inte något diplom delas ut.

Prästinna i Naturens tjänst, Ania Munay, Shaman, Gaia Life, Prästinneutbildning
Prästinna, Natur prästinna, Freja Prästinna, Mån prästinna, Gudinnekraft, Kvinnokraft, Freja, Gaia Life

 Gaia Life tillhör inget samfund, vilket innebär att alla deltagarna förbinder sig inte till någon tro. Men vi hedrar och Bejakar Moder Jord och den feminina kraften i balans med den maskulina kraften. Det är ett begränsat antal i varje cirkel.
Jag förbehåller mig rätten att välja dem jag anser som mest lämplig. Du får inte ha pågående drogproblem eller äta någon form av psykofarmaka

DATUM - prästinneutbildning

Nästa kurs startar 14-16 augusti 2020 - FULLBOKAD
Helg 2: 30 okt- 1 nov 2020
Helg 3: 12-14 feb 2021
Helg 4: 21-23 maj 2021

År 2 
Helg 1: 13-15 aug 2021
Helg 2: 19-21 nov 2021
Helg 3: 18-20 feb 2022
Helg 4: 27-29 maj 2022

START 2021:
Helg 1: 16-18 april 2021
Helg 2: 2-4 juli 2021
Helg 3: 8-10 okt 2021
Helg 4:4-6 feb 2022

År 2
Helg 1: 1-3 april 2022
Helg 2: 3-5 juni 2022
Helg 3: 14-16 okt 2022
Helg 4: 16-18 dec 2022

 

Citat och Recensioner

Jag signade upp mig på den Shamanska Prästinneutbildningen på Gaia Life utan att ha träffat Ania, jag bara visste att det var rätt. Hennes signal ut i kosmos & pulsen genom jorden nådde mig och gjorde klart att det var dags. Dessa två år har varit de mest kraftfulla i mitt liv och jag hedrar denna unika kvinna som flyger bredvid mig i systerskap med så mycket kärlek

Ania Munay är en ren naturkraft som har en unik förmåga att väcka och stötta människor transformationsprocesser. 

Fia Forström - prästinneutbildning 2019/2020

Fia breättar om vad Prästinneutbildningen betytt för henne..