Avbokningsregler

avbokningsregler för utbildningar och retreater

Betalnings- o Avbokningsregler för Gaia Life´s kurser och utbildningar (retreater, se längst ner)

Anmälningsavgift:
Då du är intresserad av någon av våra kurser, anmäler Du dig via formuläret på vår hemsida och efter att vi har behandlat din anmälan och du har fått en plats skickar vi en faktura på anmälningsavgiften som skall betalas inom 10 dagar. 
 Anmälningsavgiften återbetalas ej.

För helgkurser är avgiften 1.000 kr, för utbildningar 2.000 kr förutom kbt utbildningen som är 4.000 kr. Utlandsutbildningar är avgiften 3.000 kr.

Betalning:
Full betalning av kursen eller utbildningen skall vara oss tillhanda senast 30 dagar före kursstart, om inget annat anges. Minus tidigare inbetald anmälningsavgift som avdrages från slutfaktura. Normalt fakturerar vi både privatpersoner och företag.
Utlandskurser brukar ske med två till tre delbetalningar; "delbetalning ett" - ca. 6 månader före kursstart och "delbetalning tre" senast 60 dagar före kursstart. 

Genom att du betalar och/eller skickar in din anmälan så godkänner du våra avbokningsregler.

Avbokning Kurser:
Avanmälan från våra kurser måste ske i god tid före kursstart, då kostnader för lokaler, lärare samt (vid utlandskurser) researrangörers avgifter, betalas lång tid i förväg.

Kurser i Sverige:
Om avbokning sker minst 61 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

Kurser Utomlands:
Avbokning minst 91 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka. 90 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

Återbetalning kurser o utbildningar

Om vi tvingas ställa in kursen eller utbildningen betalas hela kursavgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo till ditt konto.

Vid oförutsedda händelser så som krig, upplopp, brand, naturkatastrofer, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av kurs/utbildning mm ansvarar vi inte för återbetalning som orsakats på grund av hinder som låg utanför rimlig kontroll så kallad  force majeure

Sjukdom:
Om du tvingas avstå pga av sjukdom och vill få kursavgift betald tillbaka, så sker detta efter uppvisande av läkarintyg (samt vid förekommande fall, om familjemedlem drabbats allvarligt - krävs också  läkarintyg el. liknande), och detsamma gäller för utbildningar utomlands. (en viss del av utlands-avgiften tas då som administrativ kostnad).
Observera att om du anmält dig till en utbildning som ligger över flera tillfällen, så måste läkarintyg uppvisar för varje tillfälle. Anmälningsavgiften återbetalas ej. OBS! Läkarintyg från mobila läkartjänster är ej godkända för återbetalning.

Avhopp:
Om du väljer att hoppa av pågående kurs kommer en slutfaktura på restrerande belopp skickas till dig om du valt delbetalning, med betalningsvillkor 10 dagar.

Retreater - regler:
Vid våra retreater gäller följande; Full betalning sker direkt i samband med anmälan för att vi ska kunna garantera din plats. Anmälan är bindande. Ingen åter betalning. Vid sjukdom eller inställd retreat gäller detsamma som ovan.

Klicka på länken nedan för vanliga frågor o svar om våra avbokningsregler mm.
FAQ >>