Bokning av Utlandsutbildning - PERU

 • Expedition "Datum ej fastställt" till Amazonas, Sacred Valley samt Titicaca sjön.
  Kostnaden hamnar mellan 39.000-29.900 SEK (beroende på gruppens storlek)

  Tre delbetalningar sker till Gaia Life; den 1 mars, den 1 maj samt den 1 juli. Anmälningsavgift 3000 kr betalas i samband med anmälan.

  Om jag INTE besöker Machu Picchu minskar kostnaden med ca. 3.000 SEK

 • (obs! passet måste vara giltigt i 6 mån från ankomst i Peru)
 • (vikt, längd, ålder, kondition)
 • om du har/haft allvarligare sjukdom/-ar, beskriv dem här:
 • (har du frågor vg. kontakta oss)
 • namn/relation/tel/e-post
 • Berätta kort vem du är och din intention med resan, Tack
 • http://www.gaialife.se/resor/faq-kurser-o-resor-28951314
 • och sanningsenligt fyllt i min hälsodeklaration samt tagit del av de avbokningsregler som gäller.