Bokning av Utlandsutbildning - INDIEN

  • Expedition 6-16 nov 2020 till Varkala i Kerala, Indien.

  • (obs! passet måste vara giltigt i 6 mån från ankomst i Indien)
  • om du har/haft allvarligare sjukdom/-ar, beskriv dem här:
  • (har du frågor vg. kontakta oss)
  • namn/relation/tel/e-post
  • Berätta kort vem du är och din intention med resan, Tack
  • http://www.gaialife.se/resor/faq-kurser-o-resor-28951314
  • och sanningsenligt fyllt i min hälsodeklaration samt tagit del av de avbokningsregler som gäller.
  • Vi förbehåller oss rätten att säga nej till dig som är i aktivt missbruk eller av psykiska eller fysiska hälsoskäl.