”Divine Alchemy”
Channeling Meditation Online

Inbjudan till en magisk afton med höga vibrerande Kristus energier i Unity.

Vi har blivit ombedda ifrån våra Guider och Det stora rådet att manifestera under 2020 ett flertal tillfällen då vi öppnar upp för att möjliggöra manifestation ifrån den högsta Gudomliga källan i förening med Jordens Stjärnchackra.
Dels för att initiera dig som deltagare i din andliga utveckling som Ljusarbetare och hjälpa dig i din process till högre medvetande.
Tiden är gynnsam till djup transformation, förändring och manifestation av ditt högre medvetande där du tar befälet i ditt liv och skapar utifrån kärlek alkemi.

Ania Munay och Magnus Munay har samarbetat med Det stora rådet under många år som är en kombination av flera olika Stjärnmedvetande, Ärkeänglar, Uppstiga Mästare, Jesus Sananda och Mary Magdalena som alla stödjer mänskligheten i uppstigningen individuellt och på det kollektiva planet.

I dessa tider när vi begränsas att samlas på Gaia Life kommer vi att erbjuda denna cirkel Online via Zoom och vi kommer fortsätta hålla en exklusiv cirkel och bjuder in 50 personer vid varje tillfälle. Du behöver vara erfaren i meditation, energiarbete och ha vana att sitta i cirkel för att kunna ta emot den höga energi som kanaliseras och överförs till alla i cirkeln.

Anmälan görs på 0300430496 eller här nedan. Begränsat med plats.

Vi ser med glädje fram emot din anmälan och att Du tar din plats i cirkeln. Med värme och kärlek
Ania och Magnus Munay


Kostnad 295kr betalas via swish vid anmälan till 123 676 4336

Anmäl dig här


Datum 2020:


fler datum kommer!

Kl 19-20.30

ONLINE via Zoom