ANMÄLAN - shamansk healing

Prästinneutbildning

"Prästinna i Moder Gudinnans tjänst"

Välkommen till Gaia's Prästinneutbildning som är en resa genom tid och rum. Utifrån ett shamanskt förhållningssätt får du ta del av gammal kunskap som finns djupt förankrad i din Livmoder och själva Moder Jords källa av allt liv.
Moder Jord Gudinnan kallar på sina döttrar som tidigare initierats i Gudinnans namn, som har en längtan att åter igen träda fram i ljuset, för att vara och verka i hennes tjänst. Eller du Kvinna som har en djup längtan att hämta tillbaka din gåva, urkraft och din själs kontakt med Moder Jord, Stjärnorna, Förmödrar och Förfäder som vandrat den röda vägen.

Gaias prästinneubildning verkar för att du ska finna din väg att vandra och lyssna till Gudinnans röst i dig.
Min intention är att skapa en trygg miljö där du får bästa förutsättningen att våga bli den du är.

Denna två-åriga utbildning är en djupgående, helande och transformerande inre och yttre resa på alla plan. Där varje deltagare får vägledning och coaching i sitt personliga och andliga växande. Praktik och teori varvas för att nå bästa resultat.
Utbildningen är upplagd i två steg, där varje steg är vid fyra tillfällen som sträcker sig under ett år. Mellan varje tillfälle får eleven uppgifter att utföra för att utveckla och växa personligt, andligt och i sitt Prästinneskap.

Gaia's Prästinneutbildning år ett

Första steget har namnet Kvinnokraft ”Medicinkvinnans väg” som är en djup transformerande och helande inre process.
Under detta år ligger fokus på att hela dig själv, medvetandegöra beteenden och mönster, präglingar ifrån generationer tillbaka.
Vi lyfter fram vår historia i ljuset för att den ska hedras och bli till en källa av kunskap och kraft. Utifrån det shamanska medicin hjulet reser vi in i drömtiden och låter de olika riktningarna visa vägen för att hämta hem olika delar av oss själva.
Med åkallan, ceremonier, trumresor, guidade och kanaliserade meditationer vägleds du med varsamhet djupare in i dig själv, för att återknyta din kontakt med Moder jord och din urkraft. I den heliga cirkeln väver vi en vacker kärleksfull väv där varje individ respekteras i sin sanning.
Du får lära dig cirkelns princip och gåvan att dela ifrån ditt hjärta i systerskap.

Prästinneutbildningen år 2

Gaia's Prästinne utbildning ÅR I I
Andra steget i utbildningen har namnet ”Prästinnan och Völvans väg” . Detta år ligger fokus på det Nordiska års hjulet, de åtta högtiderna och våra Nordiska Gudinnor.
Du får lära dig om hur du kan använda dig av naturens växlingar för att fördjupa din kontakt med Gudinnan och hur Gudinnans olika ansikten speglar dig själv på olika sätt.
Nu påbörjas den inre och yttre resan att kliva in i Prästinnejaget och stärka din kontakt med Moder Jord Gudinnan.
Du får lära dig att hålla dina egna ceremonier för dig själv och andra. Vi fokuserar på inre ledarskap, personligt ansvar och förmågan att hålla egna cirklar och din utveckling i eget företagande i Gudinnans tjänst.
Detta år fördjupar vi oss i Urmoderns helande och transformerande kraft. Du blir initierad i den feminina sexuella kraften som ligger slumrande i djupet av dig själv i din Livmoder.
Denna urkraft som Prästinnan/Völvan använder sig av när hon helar, förmedlar budskap i från Drömtiden, sejdar och skapar magi. Du får ta del av urgammal kunskap som medicinkvinnor, prästinnor, völvor delat sedan urminnes tider.
Du får lära dig healing, sejdens konst, hålla trumresor, ceremonier, skapa sacred space och uteseta.
Efter detta andra år får du titulera dig som Gaia Prästinna eller Gaia Naturpräst i Moder Gudinnans tjänst.

 Gaia Life tillhör inget samfund, vilket innebär att alla deltagarna förbinder sig inte till någon tro. Men vi hedrar och Bejakar Moder Jord och den feminina kraften i balans med den maskulina kraften. Det är ett begränsat antal i varje cirkel.
Jag förbehåller mig rätten att välja dem jag anser som mest lämplig. Du får inte ha pågående drogproblem eller äta någon form av psykofarmaka

Prästinna i Naturens tjänst, Ania Munay, Shaman, Gaia Life, Prästinneutbildning
Prästinna, Natur prästinna, Freja Prästinna, Mån prästinna, Gudinnekraft, Kvinnokraft, Freja, Gaia Life

LÄRARE - prästinneutbildning

Ania Munay praktiserande Shamanskprästinna i den stora Moderns tjänst, Reikimaster, Karunamaster, Lamafera master. Familjeterapeut, Samtal och KBT terapeut. Ania har trettio års erfarenhet att hålla utbildningar i personligt, andligt växande och inre ledarskap. Tillsammans med sin man Magnus Munay håller de sedan många år tillbaka Shamansk Healing utbildning. De har helande resor till olika kraftplatser i världen.
 

ANMÄLAN - prästinneutbildning

Du hittar vårt anmälningsformulär här>>
samt våra avbokningsregler>>
 

DATUM - prästinneutbildning

Nästa kurs startar 14-16 augusti 2020
Helg 2: 30 okt- 1 nov 2020
Helg 3: 12-14 feb 2021
Helg 4: 21-23 maj 2021

År 2 
Helg 1: 13-15 aug 2021
Helg 2: 19-21 nov 2021
Helg 3: 18-20 feb 2022
Helg 4: 27-29 maj 2022


 

KOSTNAD - prästinneutbildning

Priset för utbildningen är 22.950kr per år 
inkl. veg. kost och logi. (vg. meddela ev, matallergi). Det finns möjlighet att delbetala vid 8 tillfällen under 2 års tid, á 6 350 kr.

Obs! denna utbildning är på 2 år.
 

Citat och Recensioner

kommer inom kort...