Shamansk dearmorering & wombhealing

Årsprogram

Vill du leva din fulla potential börjar det med att vara villig att ta hand om och älska dig själv på en emotionell, mental, fysisk och en andlig nivå. Under denna utbildning får du hämta tillbaka din gåva, din urkraft och öppna upp för mer kreativitet, lust och glädje i ditt liv.

Det är ett djupt program för dig som letar efter något som är mer. Året bygger på respekt, och hjärtöppnande andlighet och är en vacker blandning mellan upplevelse, teori, reflektion, övningar, uttryck och manifestation. Du kommer få lära dig att gå i balans och kraft på livets väg samt gå bortom illusionen.

Under året kommer du bl.a lära dig om shamansk dearmorering, yonimassage, wombhealing och energimedicin. Utbildning erbjuder gemenskap, djupgående transformation, energimedicin och övningar för ökad kroppsmedvetenhet, njutning och sensualitet.

Shamansk dearmorering och alla ceremonier under året har som intention att lösgöra det förflutnas grepp i kroppen, frigöra och expanderar livsenergi, stimulerar vitalitet och lycka. Genom olika trauma och erfarenheter så lägger vi på oss en rustning på kroppen för att skydda oss. Denna rustning kan hindra att livskraften får flöda fritt i kroppen. Det är en moderniserad shamansk teknik och ceremoni som återställer naturlig balans.

Avsikten är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv, för att sedan kunna föra den vidare om så önskar. Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Dearmorering, wombhealing, yonidearmorering /massage hjälper dig att återknyta kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och att din kropp är helig. När du avlägsnar blockeringar, skuld, skam och gamla beteendemönster som inte längre tjänar dig kan du få en mer kärleksfull inställning till din kropp.
Med kärleksfull vägledning får du hjälp att hela och transformera de sår och blockeringar du bär med dig. En helande resa påbörjas där du ömsar din historia och frigör dig från allt gammalt som inte längre föder din själ. Intention är att hjälpa ditt hjärta att öppnas så att du kan uppleva mera Kärlek i ditt liv.

Under detta år får du transformera och hela vad som har varit och hur du håller dig själv i den fysiska världen. Vi kommer gå djupare in i områden som kvinnlighet, sexualitet, relationer, värderingar, inre ledarskap, livsdröm, kreativitet och din livspassion.

Du kommer få stärka och njuta av din kraft, din integritet samt lära dig att sätta sunda gränser. Nu är tiden inne för att bygga trygghet inom oss så att vår kraft och kärlek kan skina i våra liv. Läka och lära utifrån alla våra olika roller.

Vi skapar en trygg miljö på Gaia Life kursgård där du får bästa förutsättningen att bli den du är. Du öppnar upp en sann kontakt med den gudomliga kärleken och öppnar upp detta flöde in i din kropp, din livsenergi – den feminina sexuella energin. Du kommer få än mer tillgång till din kärleksfulla kraft i livmodern för att låta helande livskraft strömma helt och läkande igen.

Du blir diplomerad i Shamansk Dearmorering & wombhealing.


 


Välkommen till ett årsprogram på vackra Gaia Life kursgård med djup shamansk kunskap om dearmorering, livsenergi, sexualitet, relationer
&
människan.

Exempel av innehållet under året:

 Ceremonier för att hela och väcka livmoderskraften

Shamansk dearmorering

Yonidearmorering / yonimassage

Själv dearmorering

Wombhealing

Tantraövningar

Trumresor

Frigöra begränsade tankemönster & beteendemönster

Upplevelsebaserade övningar, enskilt och i gruppDatum:
Helg 1 18-20 sept 2020 - Start
Helg 2 27-29 nov 2020
Helg 3 26-28 feb 2021
Helg 4 28-30 maj 2021
Helg 5 27-29 aug 2021 - Avslut
 

Kostnad: 25 500 kr inkl. veg. kost och logi.
Det finns möjlighet att delbetala vid 5 tillfällen, á 5650 kr

Lärare: Annelie Hellström
Drivs av: Att göra skillnad och brinner för att fler ska finna sin väg till ökat välmående och ha glädje i livet.

Shamansk Natur Prästinna, mindfullness instruktör, yinyogalärare, beteendevetare, dearmorering, Kvinnans anatomi, kommunikolog och mycket annat.
Läs mera om Annelie och hennes arbete på www.joy4life.se