Företagsutveckling

Vi erbjuder olika utbildningar,  kurser och workshops för företag inom inre ledarskap, personlig utveckling och KBT. Våra lärare har många års erfarenhet att arbeta med företagsutveckling på individnivå och i grupp.
 

Utbildning  KBT steg 1.

Kognitiv beteende terapi
Är du intresserad av att hjälpa människor i deras personliga utveckling?
Då är denna professionella samtalsterapiutbildning för Dig!
 Detta är en spännande utbildning i ”livets skola” som lär dig att använda de resurser som Du själv redan besitter. Här är utbildningen i kognitivt förhållningssätt som både kan ge Dig förståelse om dig själv och andra. Denna utbildning riktar sig till Dig som vill utvecklas och lära känna Dig själv på ett djupare plan, samtidigt som Du får en utbildning till samtalsterapeut. Du får lära dig om mysteriet människan, hennes beteenden och mönster.

Inre Ledarskapsutbildning "en resa i Medicinhjulet"

Utbildningen är en djupgående process. En resa som förändrar dig på alla plan. Att bli ledare över dig själv innebär en vilja och mod att ta eget ansvar över dig, dina känslor, tankar och handlingar. Med proffesionell vägledning och coaching får du hjälp med att möta din historia och det som fortfarande påverkar och präglar dig som individ och i mötet med andra människor. Syftet är att du ska bli fri ifrån rädslor som hindrar dig att vara den du är och frigöra de blockeringar som står ivägen för din högre potential. Utbildningen är upplevelsebaserad där föreläsningar vävs in för gruppens bästa och utifrån de behov som finns.

UGL / GLU.

UGL, Gruppen & Jag, Gruppen & Ledaren känner många till.
Inre ledarskap i den nya tiden har utvecklat metodiken GLU
Grupp Ledare Utveckling

Förbättra dina egenskaper och färdigheter som individ och ledare. Metodiken som används är s.k. Learning by doing, som innebär att teori varvas med praktiska övningar baserad på erfarenhet.

workshop

Våra workshops är inspiration och kraftkällor där du  kan hämta ny energi och kunskap på din väg till bättre ledarskap.

Intiutivt ledarskap.

Som egenföretagare och ledare ställs vi ofta i situationer där vi behöver ta snabba beslut. Det är inte alltid att vi har tid att fundera över varje val vi tar, då är det viktigt att vi vågar lita på vår magskänsla och intuition.

Walk your talk

– från tanke till handling.
Walk you talk är ett Indianskt uttryck vilket handlar om att leva som jag lär. Att våga tala din sanning, stå i din kraft med ett öppet hjärta är en förebild av den nya tidens ledare. Du får lära dig cirkelns metodik där varje individ är lika viktig, alla får tala ifrån sitt hjärta och ta del av andras sanningar.