Indien.

Gudinneresa till Södra Indien
Ceremonier , kvinnokraft och systerskap
 9-23 November - 2016 med Ania Munay


Välkommen Systrar till en magisk resa på alla plan i Kerala Södra Indien. Detta land som ceremonier tillhör vardagen sk pudja. Denna kurs är tillägnad dig som vill väcka, bejaka , hedra Gudinnan/Guden i dig och lära dig att själv göra ceremonier för dig själv och andra.

Vi skapar tillsammans en helande, kärleksfull och magisk cirkel i Systerskap där sharing varje dag ingår för att lära dig att kommunicera ifrån ditt hjärta, att sätta ord på det som behöver komma fram i ljuset och helas. Du får lära dig att med hjärtat lyssna och bejaka och belysa andras sanning. Guidade och tysta meditationer som vägleder dig att nå djupare och högre nivåer i dig själv. Var och en kommer uppmuntras och få stöd i att själv hålla en meditation. Vi bejakar vår inre skönhet ut i världen genom att hedra vår kropp, vårt tempel med vad och hur vi äter. Denna resa är ett ypperligt bra tillfälle att detoxa dig (socker, mjöl, mjölk).

Vår vän Laksmi kommer lära oss att måla vackra mönster med henna, som vi gör på varandra. Du kommer få lära dig hur man tar på sig en sari som vi sedan kommer använda när vi besöker de olika Gudinnetemplen. Vi kommer göra olika ceremonier som stärker kontakten med Moder Jord, Elementen, Gudinnorna, Kraftdjuren, Förmödrar och Förfäder. Moder Jord Gudinnan kommer guida oss och vi lyssnar och väver tillsammans.
Vi avslutar vår resa vid Fullmånen då vi arrangerar en ceremoni på stranden för Moder Jord.

För kursprogram kontakta oss på tel: 0300-430496 eller på info@gaialife.se för mer information.
 

Namasté, Ania Munay


 

Gudinneresa Innehåll

Det finns möjlighet för dem som vill att gå på Yoga och ayuerveda behandling . Detta görs utanför vårt dagliga program vilket jag kan hjälpa till att anordna. Denna resa ligger oss varmt om hjärtat och med glädje ser vi fram emot att vägleda dig på din väg i skönhet.
Kostnad: 10.975:- inkl ceremonier, meditationer, sharing, alla ceremonier, tempelbesök, tillkommer flyg, transfer boende och mat.

Gudinneresa - Kost, Logi och Flyg

Flygresor till Trivandrum i Indien kostar mellan 6-10.000 kr. Fråga oss gärna om tips.
Maten i Kerala är fantastiskt god och utbudet är brett. Frukost, lunch eller middagar kostar från 10 kr till ex.vis hummer som ligger runt 60-80 kr. Så matkostnaden är mycket låg. Detsamma gäller även övrig shoping av textilier, smycken mm. mm. som är prisvärd.
Boende i dubbelrum kostar från 800 till 2.500 rupies (100-300 kr/dubbelrum) för hotell med nomal standard. Vi bor på ett mycket trevligt hotel där vi vistats de senaste åren.

Gudinneresa - Lärare

Ania Munay - KBT samtalsterapeut, shaman, prästinna i Moder Jords tjänst och lärare sedan 30 år inom meditation, healing samt personlig och andlig utveckling. Utbildat med yogaresor, gudinneresor och hälsoresor till Indien sedan år 2000.

Gudinneresa - om Kerala.

Kerala är ett distrikt i södra Indien som anses vara födelseplatsen för den mångtusenåriga vediska kunskapen. Det är ett distrikt med rik historia och kultur och med såväl hinduer, muslimer, kristna och buddister som tillsammans skapar en underbar miljö av mångkulturell glädje och gästfrihet.

Gudinneresa - om Ayur veda.

Ayurveda betyder "kunskap om livet" och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet. Ayurveda identifierar ett antal s.k. kroppstyper som var och en har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken.
Det finns goda möjligheter att på egen tid få ayur vediska behandlingar, under resan.

Viktig Information

FAQ helande resor